Swedish Update 2020

Datum: 19.11.2020 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdgatan 11, Stockholm

Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2020 att äga rum torsdagen den 19  november på Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Se närmare nedanstående länk.