Uppdaterad bilaga till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel har publicerats

Publicerat: 08.05.2024

Den uppdaterade bilagan till förordningen (1992:1303) publicerades den 25 april och träder i kraft den 7 juni 2024.