Uppdaterad kontrollista för PDA

Publicerat: 16.12.2018

Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2018/1922 som därmed utgör en ny bilaga I till EU-förordning 428/2009. Förordningen träder i kraft den 15 december.

Se länk till ISP:s hemsida