Deklarationer och redovisningar

Utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer

Datum: 14.12.2021 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Sveriges Exportkontrollförening erbjuder en utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer. Utbildningen är framtagen i samarbete med Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Utbildningen genomförs under en dag och teoretiska genomgångar blandas med praktiska övningar.

Utbildningen innehåller en genomgång av regelverket för krigsmaterielleverantörer i Sverige, vilka tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet och vilka skyldigheter i form av deklarationer och redovisningar som följer med att ha tillstånd.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) deltar i utbildningen och kommer att presentera sitt uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik, hur de arbetar med exportkontroll och hur de är organiserade. ISP kommer också ge praktisk vägledning i hur utformningen av deklarationer och redovisningar som ska lämnas till ISP senast den 31 januari 2022 ska se ut.

I kursen ingår ett skriftligt utbildningsmaterial som innefattar bl.a. relevanta regelverk.

Målgrupper för utbildningen är:

– Personal på företag som tillverkar krigsmateriel, bedriver verksamhet som legotillverkare, underleverantör eller förmedlare av krigsmateriel i Sverige och omfattas av kravet på att lämna deklarationer och redovisningar senast den 31 januari 2022.

– Personer i ledande ställning på företag enligt ovan med ansvar för att företaget följer exportkontrollregelverket för krigsmaterielleverantörer.

Tid: tisdagen den 14 december 2021, kl. 09.00 – 16.00 (registrering och kaffe från kl. 08.30)

Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Kostnad: 6 100 kr för medlemmar Exportkontrollföreningen och 7 100 kr för icke-medlemmar (exkl. moms).

Frågor: Vänligen kontakta Exportkontrollföreningen, info@exportkontrollforeningen.se, Tfn. 070-242 30 41.

Anmälan: Anmälan sker på nedanstående formulär senast den 10 december.

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions