Deklarationer senast den 31 januari

Utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer den 14 december

Publicerat: 21.11.2021

Den som har tillstånd att tillverka eller tillhandahålla krigsmateriel eller tekniskt bistånd ska varje år lämna in ett antal deklarationer och redovisningar till Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Följande ska lämnas senast den 31 januari 2022.

  • Deklaration avseende fakturerad och levererad krigsmateriel
  • Avgiftsdeklaration
  • Redovisning av marknadsföring
  • Uppgift om ägande i utländska rättssubjekt
  • Uppgifter om upplåten tillverkningsrätt eller avtal om samarbete

Sanktionsavgifter kan komma att påföras den som inte följer dessa regler

Sveriges Exportkontrollförening erbjuder en utbildning om deklarationer och redovisningar för krigsmaterielleverantörer. Utbildningen är framtagen i samarbete med Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Mera information om utbildningen och möjlighet att anmäla sig finns här