Certifierad Export Control Manager (CECM)

Certifikatet kan avse krigsmateriel (KM), produkter med dubbla användningsområden (PDA) eller båda. Utbildningen vänder sig till personer som ansvarar för att Sveriges, EUs och USAs exportkontrollagstiftning följs – nyanställda såväl som mera erfarna som behöver aktuell helhetskunskap. I kursen medverkar några av Sveriges främsta experter inom exportkontroll från både industri och myndigheter.

Kursprogrammet kan genomföras, förutom i sin helhet, genom deltagande i en eller flera separata delkurser beroende på behov och målgrupp. Exempelvis kan CECM delkurs I passa för den som vill ha en översiktlig helhetsbild.

Tidigare Certifierade Exportkontrollhandläggare kan genom deltagande i CECM delkurs IV erhålla en nycertifiering.