Utbildning

Certified Export Control Manager (CECM) 

Sveriges Exportkontrollförening genomför sedan 2006 ett både brett och djupt utbildningsprogram där svensk och internationell exportkontroll av strategiska produkter behandlas i teori och praktik. Utbildningen är framtagen i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Programmet består av följande fyra delkurser.

Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA (1 dag).
Del II KM, Fördjupning Sverige; KM (1 ½ dag).
Del II PDA, Fördjupning Sverige; PDA (1 ½ dag).
Del III, Fördjupning USA; KM & PDA, (3 dagar).
Del IV, Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA (2 dagar).

Varje delkurs avslutas med ett kunskapstest. Den som uppnår godkänt resultat på samtliga fyra delar erhåller certifikat som Certified Export Control Manager.

Utbildningsprogrammet är i första hand avsett att genomföras i sin helhet med de olika delarna i nummerordning, men de olika kurserna kan också genomföras enskilt. CECM del I ger en övergripande helhetsbild och är särskilt anpassad för att genomföras enskilt.

Utbildningsprogrammet 2021-2022 består av två utbildningsserier, del I-IV. Dels en serie, del I-IV, den 9 september 2021 (alternativt den 10 januari 2022) – 7 april 2022 dels en serie, del I-IV, den 20 januari 2022 (alternativt den 9 september 2022) – 1 september 2022. Härutöver finns ett tillfälle för del I den 2 juni 2022.

Ytterligare information om kursinnehåll mm och möjlighet att anmäla sig till utbildningsprogrammet eller de enskilda kurserna finns vid presentationen av varje kurs nedan.

 

Övrig utbildning

Exportkontrollföreningen anordnar också utbildningar på specifika områden inom exportkontroll där särskilda behov finns, exempelvis för forskningsverksamhet och för krigsmaterielleverantörer. Aktuella specialutbildningar presenteras nedan.

Datum: 02.06.2022
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-UTBILDNING, DEL I GRUNDER SVERIGE/EU/USA; KM & PDA

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).   Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut i…

Datum: 31.08.2022 till 01.09.2022
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 31 augusti 2022 kl.…