Utbildning

Certified Export Control Manager (CECM) 

Sveriges Exportkontrollförening genomför sedan 2006 ett både brett och djupt utbildningsprogram där svensk och internationell exportkontroll av strategiska produkter behandlas i teori och praktik. Utbildningen är framtagen i samverkan med Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Programmet består av följande fyra delkurser.

Del I, Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA (1 dag).
Del II KM, Fördjupning Sverige; KM (1 ½ dag).
Del II PDA, Fördjupning Sverige; PDA (1 ½ dag).
Del III, Fördjupning USA; KM & PDA, (3 dagar).
Del IV, Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA (2 dagar).

Varje delkurs avslutas med ett kunskapstest. Den som uppnår godkänt resultat på samtliga fyra delar erhåller certifikat som Certified Export Control Manager.

Utbildningsprogrammet är i första hand avsett att genomföras i sin helhet med de olika delarna i nummerordning, men de olika kurserna kan också genomföras enskilt. CECM del I ger en övergripande helhetsbild och är särskilt anpassad för att genomföras enskilt.

Utbildningsprogrammet 2023-2024 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 5 september 2024 – 6 februari 2025 dels en serie, del I-IV, den 13 mars 2025 –  28 augusti 2025. 

Ytterligare information om kursinnehåll mm och möjlighet att anmäla sig till utbildningsprogrammet eller de enskilda kurserna finns vid presentationen av varje kurs nedan.

 

Övrig utbildning

Exportkontrollföreningen anordnar också utbildningar på specifika områden inom exportkontroll där särskilda behov finns, exempelvis för forskningsverksamhet och för krigsmaterielleverantörer. Aktuella specialutbildningar presenteras nedan.

Datum: 21.05.2024 till 23.05.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; KM & PDA

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för KM- och PDA-området. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering görs enligt de amerikanska och International Traffic In Arms Regulations- (ITAR) och Export Administration…

Datum: 11.06.2024 till 12.06.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Sanktionsutbildning för Sveriges Exportkontrollförening

Den 11-12 juni anordnar föreningen en sanktionsutbildning där vi kommer att gå igenom sanktionsregelverken i EU, US och UK. Vi kommer även att djupdyka i några särskilda frågeställningar som bl.a.…

Datum: 13.06.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA – Fristående kurstillfälle!

  Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).   Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut…

Datum: 28.08.2024 till 29.08.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-Utbildning, Del IV Tillämpning/Certifiering/Nycertifiering; KM & PDA

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 28 augusti 2024 kl.…

Datum: 05.09.2024
Plats: Odd Fellow-huset , Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm

CECM-UTBILDNING, DEL I GRUNDER SVERIGE/EU/USA; KM & PDA

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).   Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut i…

Datum: 25.09.2024 till 26.09.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Exportkontroll för forskningsverksamhet

Produkter, teknologi och kunskap som kan användas på ett sätt som riskerar att påverka den nationella och internationella säkerheten får inte spridas utan särskilt tillstånd. Vilka produkter och vilken teknologi…

Datum: 22.10.2024 till 23.10.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

  Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. ISP deltar…

Datum: 23.10.2024 till 24.10.2024
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

  Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. Föreläsare från…

Datum: 19.11.2024 till 21.11.2024
Plats: Odd Fellow huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-Utbildning, Del III Fördjupning USA; KM & PDA (19-21 november 2024)

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för KM- och PDA-området. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering görs enligt de amerikanska och International Traffic In Arms Regulations- (ITAR) och Export Administration…

Datum: 05.02.2025 till 06.02.2025
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-UTBILDNING, DEL IV TILLÄMPNING/CERTIFIERING/NYCERTIFIERING; KM & PDA

  Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 5 februari 2025…

Datum: 13.03.2025
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA

  Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).   Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut…

Datum: 08.04.2025 till 09.04.2025
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; KM

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom KM-området handläggs. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. ISP deltar med…

Datum: 09.04.2025 till 10.04.2025
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

CECM-utbildning, Del II Fördjupning Sverige; PDA

Kursen ger fördjupade kunskaper om hur exportkontrollärenden inom PDA-området handläggs. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering genomförs, hur ansökningar till ISP görs samt vilken rapportering som krävs. Föreläsare från myndigheterna…

Datum: 02.06.2025 till 04.06.2025
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del III Fördjupning USA; KM & PDA (2-4 juni 2025)

Kursen omfattar den amerikanska exportkontrollagstiftningen både för KM- och PDA-området. Deltagarna får lära sig hur exportkontrollklassificering görs enligt de amerikanska och International Traffic In Arms Regulations- (ITAR) och Export Administration…

Datum: 27.08.2025 till 28.08.2025
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-UTBILDNING, DEL IV TILLÄMPNING/CERTIFIERING/NYCERTIFIERING; KM & PDA

Kursen tar upp den senaste utvecklingen på exportkontrollområdet inom Sverige, EU och USA, både beträffande KM och PDA. Ansvar och påföljder behandlas. Kursen börjar onsdagen den 27 augusti 2025 kl.…