Utbildning

Kostnad för utbildning

Kostnaden (exkl. moms) för respektive delkurser:

KursMedlemmarIcke-medlemmar
Del I (1 dag) 7.000:- 8.000:-
Del II (1,5 dag KM)11.000:-12.000:-
Del II (1,5 dag PDA)11.000:- 12.000:-
Del III (3 dagar)21.000:-24.000:-
Del IV (2 dagar) 14.000:-16.000:-

Vid genomförande av hela utbildningsprogrammet inom en tvåårsperiod erhålles rabatt enligt nedan.

Medlemmar i Exportkontrollföreningen: KM och PDA 49 000:-, KM  41 000:-, PDA  41 000:-

Icke medlemmar: KM och PDA 57 000:-, KM 47 000:-, PDA 47 000 :-

Anmälningsformulär med möjlighet att markera önskad del av utbildningen finns vid beskrivning av varje delkurs.