Om exportkontroll

Med krigsmateriel avses inte endast kanoner och gevär utan det kan även avse produkter som uppfattas som standarddelar och komponenter. Hit räknas också skyddsmateriel, utbildning samt militär teknologi.

Med produkter med dubbla användningsområden avses materiel för civilt bruk men med sådana egenskaper att de kan användas för annat än fredligt bruk. Det kan gälla avancerade datorer eller mätinstrument som är tillverkade för att tåla högt tryck eller strålning e d.

För varor som bedöms vara känsliga finns dessutom restriktioner för handel med vissa länder genom sanktioner och embargon.

För att få skicka produkter som omfattas av dessa bestämmelser krävs tillstånd. För svensk del är det Inspektionen för Strategiska Produkter som beviljar dessa tillstånd. Är det fråga om utländska produkter eller varor som innehåller utländska delar och komponenter kan det även vara nödvändigt att inhämta tillstånd från den utländska administrationen.

Det räcker då inte med att ha fått tillstånd från ett håll. Att kraven är uppfyllda i det ena fallet innebär inte med automatik att de är det även i det andra fallet. Det är därför inte ovanligt att det krävs dubbla ansökningsförfaranden. Till detta kommer nationella varianter där bestämmelserna skiljer sig åt för en och samma vara i olika länder, t o m inom EU.