Frågor & svar

Frågor och svar om utbildningen (CECM)

 

Om man anmäler sig till en kursdel och sedan anmäler sig till resterande delar, kan man då få paketpriset? 

Ja, om hela utbildningen genomförs under en tvåårsperiod.

 

Måste man gå kursdelarna i nummerordning? 

Utbildningen är upplagd för att ge bästa kunskaperna som Certified Export Control Manager om delarna genomförs i nummerordning. Endast i särskilda fall, t.ex. om deltagaren har vissa förkunskaper eller erfarenhet, kan detta frångås och certifikat ändå erhållas. Deltagare som inte avser att bli certifierade kan mera fritt gå de olika delarna i önskad ordning.

 

Finns det någon repetitionsutbildning? 

Ja, del IV är avsedd att också vara en repetition och den som sedan tidigare är Certified Export Control Manager och går del IV erhåller ett nycertifikat. Exportkontrollföreningen anordnar också varje år tvådagarsseminariet ”Update” med fokus på nyheter och aktuell utveckling. (Se närmare om Update under särskilt avsnitt på hemsidan.

 

Hur får jag mitt certifikat som Certified Export Control Manager? 

Certifikatet utdelas vid en särskild ceremoni vid Update, som normalt äger rum i september viss tid efter att kursdel IV avslutats. Den som inte deltar under Update erhåller sitt certifikat per post.

 

Behöver jag ta med kursmaterialet från tidigare kursdelar till efterföljande delar? 

Nej, ett komplett kursmaterial för aktuell kursdel erhålles vid varje tillfälle.

 

Vad ingår i kursavgiften? 

I kursavgiften ingår föreläsningar, exempel och övningar samt en kurspärm (eller för vissa kursdelar två eller tre pärmar) med program, deltagarlista, presentationsbilder, ett kompendium med en mera fyllig information om det som behandlas under kursdelen, all relevant författningstext, tabeller och övningsuppgifter med svar.

I avgiften ingår också lunch, morgonkaffe med smörgås och eftermiddagskaffe med kaffebröd, frukt, godis och vatten samt under del IV, en buffémiddag i anslutning till första kursdagen.

 

Hur får jag med mig kurspärmarna om jag reser med flyg med endast handbagage? 

Post Nord Företagscenter, Klarabergsgatan 84 (vid Stockholm C), ombesörjer pakettransport hem till företaget.

 

Får jag något bevis på de enskilda kursdelar som jag genomfört? 

Kursintyg utdelas vid slutet av varje delkurs.

 

Vad gäller beträffande kunskapsprov? 

Ett individuellt kunskapsprov genomförs vid slutet av varje kursdel. Vid provet får det aktuella kursmaterialet (pärmarna) för den aktuella delkursen användas. Frågorna är i form av flervalsfrågor där mer än ett alternativ kan vara rätt. Varje fråga är värd en poäng och vid delvis rätt svar kan halvpoäng delas ut. Vid fel svar ges minuspoäng, dock kan varje fråga inte ge mindre än noll poäng. För godkänt resultat fodras minst två tredjedelar av full poäng. Vid underkänt prov erbjuds omprov, dock inte fler än två gånger.

 

Finns det möjlighet att genomföra utbildningspaketet under en längre tid?

För att bli Certified Export Control Manager ska alla delkurser ha genomförts under en tvåårsperiod.

 

Kan en deltagare bytas ut med en annan person från samma företag under utbildningen?

Ja det är godkänt, men endast den person som genomfört alla delarna i utbildningspaketet samt klarat alla delproven kan certifiera sig.