Exportkontroll för forskningsverksamhet

Exportkontroll för forskningsverksamhet

Datum: 22.11.2022 till 23.11.2022 Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

Produkter, teknologi och kunskap som kan användas på ett sätt som riskerar att påverka den nationella och internationella säkerheten får inte spridas utan särskilt tillstånd.

Vilka produkter och vilken teknologi det handlar om och när tillstånd erfordras styrs av ett omfattande internationellt och svenskt regelverk om exportkontroll av såväl civila som militära produkter och teknologi.

Forskningsverksamhet omfattas i allt högre grad av denna exportkontroll. bl.a. gäller detta spridning av vissa forskningsresultat.

Denna tvådagars-utbildning ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA) med särskild inriktning på forskningsområdet.

Exportkontrollagstiftningen i Sverige, EU och USA behandlas. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt ansvar och processer/rutiner för exportkontroll. Intern organisation av exportkontroll inklusive EU:s vägledning för efterlevnadsprogram gås igenom. Den kontrollerande myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade samt hur de arbetar med forskningsrelaterad exportkontroll. Avsnittet om USA hålls av Scott Gearity, Export Compliance Training Institute, Inc. Viktiga typfall och konkreta frågor och situationer med utgångspunkt i forskningsverksamhet behandlas.

Utbildningen vänder sig dels till personer som har ett övergripande ansvar för att exportkontrollreglerna följs, t.ex. prefekter och forskningsansvariga, dels till forskningsledare och andra som kommer i direkt kontakt med exportkontrollerad teknologi.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Tid: Den 22-23 november 2022.

Dag 1, tisdagen den 22 november 2022, kl. 09.00 (registrering och kaffe från 08.30)-17.00 och dag 2, onsdagen den 23 november 2022, kl. 09.00-17.00. Lunch kl. 12-13 och kortare pauser därutöver.

Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm.

Kostnad: 12 200 kr för medlemmar Exportkontrollföreningen och 14 200 kr för icke-medlemmar.

Frågor: Vänligen kontakta Exportkontrollföreningen, info@exportkontrollforeningen.se, Tfn. 0708-680576.

Anmälan: Anmälan sker på nedanstående formulär senast den 12 november 2022.

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions