Vad våra partners tycker

Christer Ahlström, Generaldirektör, ISP Inspektionen för strategiska produkter:

ISP har under ett antal år samarbetat med Exportkontrollföreningen (EKF). Föreningens verksamhet har haft en mycket stor betydelse för att sprida kunskap om exportkontroll i Sverige. Genom kursverksamheten för Certified Export Control Managers har ett ansenligt antal personer fått en gedigen utbildning i såväl svenskt som utländskt regelverk avseende krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden och sanktioner. ISP har varit EKF behjälpligt med att ta fram kursmaterial samt att bidra med föreläsare i kursverksamheten.

Med regelbundenhet träffas även styrelsen för EKF och ISP:s ledning för att dryfta aktuella frågeställningar på exportkontrollens område. Genom att en gång per år samla exportkontrollansvariga på en rad svenska företag till EKF:s ’Swedish Update’ ges ett synnerligen lämpligt tillfälle för Inspektionen att informera om såväl förändringar i det svenska regelverket som hos Inspektionen själv. 

Det är otvivelaktigt så att EKF:s verksamhet leder till ökat intresse och kunskap om exportkontroll i svenska företag. Detta underlättar i högsta grad för ISP att utföra sitt uppdrag.

Februari 2017

Kevin Wolf,  Assistant Secretary of Commerce for Export Administration:

Export controls and sanctions exist for important national security and foreign policy reasons.  Because they are inherently complex, quality education is critical to their effectiveness.  The systems depend upon companies and others on the front lines of international trade engaging to help themselves stay current and compliant.

The Swedish Export Control Society is an example of what is needed to promote the common good in this highly dynamic area of law, policy, international affairs, and technology.  I and others responsible for administering the export controls and sanctions systems appreciate its thoughtful, and professional efforts. 

December 2016