ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2021

Datum: 23.03.2021 Plats: Via Teams

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte tisdagen den 23 mars 2021 kl. 16.00.

Vid årsmötet kommer – förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan – att redovisas aktuell verksamhet i Föreningen och hos ISP samt Anders Leissner, Expert Sanktioner, Shipping och Försäkring, Advokatfirman Vinge att tala om aktuella sanktionsfrågor.  

Föredragningslista för årsmötet finns här.

På grund av Covid-restriktioner kommer deltagande i årsmötet att kunna ske endast genom uppkoppling via Teams. På plats hos Odd Fellow kommer att finnas styrelseledamöter i Exportkontrollföreningen, gästföreläsare samt en tekniker och utsändning kommer att ske därifrån med kamera och pp-bilder.

Anmälan till årsmötet sker på nedanstående formulär. Länk för uppkoppling kommer att skickas till de anmälda senast dagen innan årsmötet.

 

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE 2021

    Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?:
    JaNej

    Jag vill bli medlem

    Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
    Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions