Certified Export Control Manager (CECM)

CECM-UTBILDNING, DEL I GRUNDER SVERIGE/EU/USA; KM & PDA

Datum: 05.09.2024 Plats: Odd Fellow-huset , Västra Trädgårdsgatan 11 A, Stockholm

Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).  

Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut i Sverige, EU och USA. En översiktlig genomgång av hur exportkontrollklassificering genomförs ingår samt företagets organisation, ansvar och processer/rutiner för exportkontroll. ISP deltar och presenterar sin roll, hur de arbetar och är organiserade. Teori blandas med praktiska övningar.

Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Efter genomförd kurs erhålles ett kursintyg.

Kursen är i första hand tänkt som en del i utbildningsprogrammet, men kan också genomföras som enskild kurs, alternativt tillsammans med en eller flera andra delkurser i utbildningsprogrammet.

Målgrupper för kursen är

-Personer som har för avsikt att gå hela utbildningsprogrammet med målsättningen att bli Certified Export Control Manager.

-Personer som endast har för avsikt att delta i denna kurs i syfte att få en översiktlig bild av vad exportkontroll är och vilken påverkan det har på verksamheten. Personerna kan t.ex. vara chefer som har exportkontrollhandläggare i sin organisation, andra chefer, övriga som inte arbetar direkt med exportkontroll såsom tulltjänstemän, inköpare, speditörer samt handläggare på myndigheter.

Tid: Torsdagen den 5 september 2024, kl. 09.00 – 17.00.

Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm.

Kostnad: Information om kostnad för utbildningen finns här

 

  Anmälan till utbildning

  Välj utbildning.

  Medlem i Sveriges Exportkontrollförening?*:
  JaNej

  Jag vill bli medlem

  Genom att använda denna blankett accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats. All information du skickar till oss kommer att användas för att svara på din förfrågan och hållas i enlighet med vår integritetspolicy.
  Läst och godkänt vår integritetspolicy och Terms & Conditions