ISP:s Verksamhetsberättelse för 2017

Publicerat: 02.05.2018

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har kommit med sin verksamhetsberättelse för 2017. I denna finns bl.a. nyheter och händelser under året, statistiska uppgifter om exportkontrollen samt en framåtblick.

Verksamhetsberättelsen finns att läsa här.