Swedish Update

Kostnad och avbokningsregler för Swedish Update

Konferenspris, inklusive kost och logi, för Swedish Update exkl. moms är för medlem 8 600 kr och 11 800 kr för icke-medlem.

Avbokningsregler:

Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensens start debiteras 75% av priset för deltagande. Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensens start debiteras 100%. Ersättare från samma företag accepteras om den som anmält sig måste lämna förhinder Justering av priset kan då komma att ske beroende på ersättarens medlemskap