Krigsmaterielförteckningen har uppdaterats

Publicerat: 15.06.2017

Den nya krigsmaterielförteckningen, SFS 2017:516 träder i kraft den 22 juni. De kategorier som ändrats och förtydligats är ML8, ML10, ML13 och ML17.