Sveriges Exportkontrollförening representerad på Saferworlds konferens i Wien

Publicerat: 12.12.2018

SEKF blev inbjudna till en global workshop ’Best practices in government outreach and industry compliance with strategic trade controls (STCs)’, som arrangerades av Saferworld och dess ‘Experts Working Group’ den 7 december i Wien, för att presentera föreningen. Janine Green-Holmen, vice ordförande, berättade övergripande om föreningen (bakgrund, mål, aktiviteter, samarbeten med myndigheter m.m.) med fokus på CECM utbildningen, vilket mottogs med väldigt positiva reaktioner