Torbjörn Spector

Publicerat: 23.05.2017

Styrelseledamot / Board Member

Senior Counsel
Advokatfirman Höök Spector AB, Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala

spector@hookspector.se

Mobile +46 70 242 30 41