Genomgång av de årliga deklarationerna till ISP

Genomgång av de årliga deklarationerna till ISP

Datum: 12.12.2022

ISP genomför tillsammans med SOFF och Exportkontrollföreningen ett informationspass där de årliga deklarationerna och redovisningarna till ISP presenteras och utförligt förklaras. Evenemanget riktas främst till företag och myndigheter som tillhandahåller krigsmateriel men även exportörer av PDA berörs.

12 december 2022 kl. 10.00-12.00

Mer information hittar ni här: (https://soff.se/event/genomgang-av-de-arliga-deklarationerna-till-isp/)