Kontrollistan för PDA har uppdaterats

Publicerat: 10.01.2020

På årets sista dag uppdaterades kontrollistan för PDA genom EU-förordning 2019/2199