Mail från Sveriges Exportkontrollförening

Publicerat: 27.08.2023

Till alla medlemmar,

Föreningen skickar löpande ut viktig information. För att ni inte ska missa mailen ber vi er ta en titt i era ’spam’ alternativt kontakta er interna IT när det gäller spamfilter samt godkännandet av vår mailadress ”info@exportkontrollforeningen.se”.