Kontrollistan för PDA är uppdaterad

Publicerat: 19.12.2017

EU har nu kommit med en ny uppdaterad kontrollista. Den uppdaterade kontrollistan finns i EU-förordning 2268/2017 och utgör en ny bilaga 1 till EU-förordning 428/2009 (PDA-förordningen). Den nya kontrollistan gäller från och med den 16 december 2017.

Ny kontrollista PDA 171216