Uppdaterade förteckningar är publicerade

Publicerat: 13.06.2023

Både PDA-förteckningen och KM-förteckningen har uppdaterats. Den uppdaterade kontrollförteckningen 2023/996 för PDA trädde i kraft den 26 maj 2023 och återfinns här

Förteckningen del A i bilagan till förordningen (1992:1303) över krigsmateriel och tekniskt bistånd trädde i kraft den 7 juni och den återfinns här