Aktuellt

Datum: 19.07.2023
Plats: Se länk nedan

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar den 19 juli

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar som genomförs av ’the European Sanctions and Export Control Society’ (ESECS) den 19 juli kl 14:00 CET. Vänligen registrera enligt nedan. Update…

Datum: 17.07.2023
Plats: Se länk nedan.

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar den 17 juli

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar som genomförs av ’the European Sanctions and Export Control Society’ (ESECS) den 17 juli kl 15:00 CET. Vänligen registrera enligt nedan. Training:…

Datum: 28.06.2023
Plats: Se länk

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar den 28 juni

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar som genomförs av ’the European Sanctions and Export Control Society’ kl 14:00 – 16:00 CET den 28 juni. Vänligen registrera enligt nedan. …

Datum: 21.06.2023
Plats: Se länk

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar den 21 juni

Publicerat: 13.06.2023

Uppdaterade förteckningar är publicerade

Både PDA-förteckningen och KM-förteckningen har uppdaterats. Den uppdaterade kontrollförteckningen 2023/996 för PDA trädde i kraft den 26 maj 2023 och återfinns här Förteckningen del A i bilagan till förordningen (1992:1303)…

Datum: 07.06.2023
Plats: Link

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar den 7 juni

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar som genomförs av ’the European Sanctions and Export Control Society’ kl 15:00 CET den 7 juni. Vänligen registrera enligt nedan. ”Dear Members,…

Datum: 22.05.2023

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar tillsammans med the European Sanctions and Export Control Society

Våra medlemmar har blivit inbjudna att delta i ett webinar som genomförs av the European Sanctions and Export Control Society kl 15:00 den 22 maj. Om ni har haft problem…

Datum: 14.09.2023 till 15.09.2023
Plats: Bergendal, Landsnoravägen 110, 192 55 Sollentuna

SWEDISH UPDATE 2023

OBS! Tack vare väldigt stort intresse, måste vi tyvärr meddela att det är fullt, dvs alla konferensplatser/hotellrum är fullbokade.  Exportkontrollföreningens årliga aktualitetsseminarium The Swedish Update kommer 2023 att äga rum…

Datum: 03.05.2023
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

U.S. export controls and sanctions framework, U.S. jurisdiction & trade policy and regulatory developments

Exportkontrollföreningen anordnar ett kostnadsfritt seminarium för medlemmar onsdagen den 3 maj 2023 med lunch kl. 12.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Lunch serveras kl. 12:00. Vänligen informera oss…

Datum: 26.04.2023

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar tillsammans med the European Sanctions and Export Control Society

Våra medlemmar har blivit inbjudna att delta i ett webinar som genomförs av the European and Finnish Sanctions and Export Control Societies kl. 14.00 den 26 april. Skicka din mailadress…

Publicerat: 11.04.2023

Samråd om EU:s riktlinjer för cyberövervakningsprodukter

EU-kommissionen har den 31 mars 2023 inlett ett publikt samråd som rör riktlinjer (eng. guidelines) om tillämpningen av kontrollen av cyberövervakningsprodukter enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)…

Datum: 22.03.2023

Exportkontrollföreningens medlemmar inbjuds att delta i ett webinar tillsammans med the European Sanctions and Export Control Society

Våra medlemmar har blivit inbjudna att delta i ett webinar som genomförs av the European and Finnish Sanctions and Export Control Societies kl. 12.00 den 22 mars. Skicka din mailadress…

Publicerat: 14.03.2023

Nya datum för utbildningstillfällen 2023-2024

Datum är nu bestämda för kommande utbildningstillfällen i Exportkontrollföreningens utbildningsprogram, Certified Export Control Manager, CECM. Utbildningsprogrammet 2023-2024 består av två utbildningsserier. Dels en serie, del I-IV, den 7 september 2023…

Datum: 13.06.2024
Plats: Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm

CECM-utbildning, Del I Grunder Sverige/EU/USA; KM & PDA – Fristående kurstillfälle!

  Kursen ger en övergripande bild av vad exportkontroll är och innebär, både vad gäller Krigsmateriel (KM) och Produkter med dubbla användningsområden (PDA).   Kursen tar upp hur exportkontrollagstiftningen ser ut…

Datum: 23.03.2023
Plats: Odd Fellow, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm

Årsmöte i Sveriges Exportkontrollförening 2023 –

Medlemmarna i Sveriges Exportkontrollförening kallas till årsmöte torsdagen den 23 mars 2023 kl. 16.00 i Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl. 16.00.…

Publicerat: 11.01.2023

Kontrollistan för PDA uppdaterad 12/1-2023

Ny bilaga I till EU-förordning 2021/821 (PDA-förordningen) fr o m 12 januari 2023!

Den uppdaterade kontrollistan finns i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/66 av den 21 oktober 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 vad gäller förteckningen över produkter med dubbla användningsområden.